Jaarlijks organiseren we samen met wv Neuzen de Mosselrace / Springer race. Hierbij is iedereen welkom want er wordt zowel ORC club als ongemeten gevaren (2006 en 2007). Een mooie zeilwedstrijd met gezellig mossels eten!

Houdt daarom de ragatta pagina in de gaten!

Mei 2007 - Het bestuur besluit extra bijdrage leden aan het watersportverbond uit de algemene middelen te betalen.

Feb. 2008 - Algemene vergadering besluit de contributie niet te verhogen, maar vraagt het bestuur om zeker voor het volgend jaar met voorstel te komen.

Feb. 2008 - Zeer geslaagde excursie bij Hall Spar in Breskens.